Smart Rep

Unik reparasjon av bulker

Smart Rep 

Det er meget irritabelt å få bulk i sin bobil eller campingvogn. Vi tilbyr derfor Smart Rep som i mange tilfeller sparer deg for en masse penger og irritasjon.

Her ser vi bulk i sideplaten på en Hobby campingvogn 2017

 modell. Meget irriterende.

Utstyret er på pass og her sprøytes stensilmassen inn på ett område uten skade i platen, slik at mønsteret i platen kopieres

.

Ferdig stensil flyttes over til det skadede området.


Fyllmassen sprøytes inn mellom stensil og platen slik at bulken fylles med fyllmasse.


Ferdig støpt plate

Ferdig lakkert og bulken er borte.

Ta kontakt med vårt verksted på 904 77 303 eller send en e-post til service@frostabobil.no